Weegschaal kalibreren, keuren en ijken
Wat is het kalibreren van een weegschaal?

Het kalibreren van weegschalen is het vergelijken van een gemeten waarde met de werkelijke waarde om de afwijking van uw weegschaal vast te stellen.

Voor het uitvoeren van kalibraties en keuringen via ABW wordt gebruikgemaakt van gecertificeerde M1 gewichten.

ABW werkt voor het kalibreren van weegbruggen samen met de firma Schouten Testgewichten.

Justeren

Indien uit kalibratie blijkt dat de weegschaal buiten de gestelde toleranties valt is het mogelijk de weegschaal opnieuw te justeren.

Het 0-punt wordt dan opnieuw ingenomen samen met de span.

Dit is een bepaalde belasting van het totale bereik van de weegschaal.

Bij voorkeur wordt er voor de span minimaal 50 procent van de totale capaciteit van de weegschaal gebruikt.

Vervolgens wordt de weegschaal nogmaals gekalibreerd om vast te kunnen stellen of de weegschaal nu wel binnen de gestelde toleranties valt.

IJken

Indien de onderdelen van een weeginstrument voorzien zijn van een toelating is het mogelijk de weegschaal te ijken / toe te laten voor de handel.

Dit gebeurt aan de hand van een eerste keur / artikel 6 keuring van de EN45501.

Wanneer de weegschaal aan alle gestelde eisen voldoet, worden de ijkmerken en de verzegelingen aangebracht.

Na het ontvangen van het keurrapport en de conformiteitsverklaring is de weegschaal toegelaten voor de handel.

Nu is de weegschaal geijkt.

Waarborging van uw kwaliteitssysteem

Een klant of een verzekering eist vaak dat uw meetinstrumenten / weegschalen periodiek gekalibreerd moeten worden.

Dit kan ook door een norm waar uw bedrijf aan voldoet zijn vastgelegd.

Uw weegschaal wordt door ons gekalibreerd volgens de richtlijnen van de EN45501,

in de volksmond beter bekend als de ijkwet.

De bevindingen worden per weegschaal vastgelegd aan de hand van een kalibratierapport.

Zo kunt u aantonen dat de weegschaal naar behoren functioneert.

Ontzorgen

Wanneer de kalibraties zijn uitgevoerd en de werkbon is ondertekend voor akkoord van de werkzaamheden, dan ontvangt u direct de kalibratierapporten per e-mail in pdf format.

Naast de keurrapporten ontvangt u ook overzichtslijsten van al uw weegschalen en van de weegschalen waar nog op- of aanmerkingen over zijn.

Vaak weet u als klant niet precies aan de hand van het merk, type of serienummer welke weegschaal bedoeld wordt als u er meerdere heeft staan.

Daarvoor zijn in de rapporten 2 velden aangebracht.

1 Voor uw eigen specificatie van de weegschaal.

2 Voor een intern nummer.

Zo is het voor u in één opslag duidelijk over welke weegschaal gesproken wordt.

Om te voorkomen dat u de uiterste datum voor de volgende kalibratie overschrijdt, ontvangt u automatisch een maand voor deze datum een herinneringse-mail om een nieuwe afspraak in te plannen.

Mocht er een weegschaal buiten de toleranties vallen of op een andere manier in gebreken zijn wat niet direct kan worden opgelost?

Dan wordt er een nieuwe afspraak gepland om de reparatie uit te voeren als dit niet dezelfde dag is op te lossen.

Uw weegschalen vakkundig laten kalibreren?

Vul het formulier in of bel naar 0321-700223

Vermeld in de e-mail om hoeveel weegschalen het gaat met de bijbehorende capaciteiten.

Vraag informatie aan

Formulier succesvol verzonden!
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw