Weegschaal laten ijken: over de regels en juiste aanpak

Een weegschaal laten ijken? ABW is Erkend Keurder door het NMi voor het ijken en kalibreren van niet-automatische weegwerktuigen. (ABW doorloopt momenteel ook een certificeringstraject voor automaatwegers.)

Het ijken van weegschalen in een notendop

  • Bij een nieuwkeur, volgens artikel 6, wordt de ijking eenmalig uitgevoerd: bij de eerste ingebruikname van de weegschaal. Bij de eerste keur wordt een conformiteitsverklaring afgegeven. Daarna is het een geijkte weegschaal, toegelaten voor handelsdoeleinden;
  • De Erkend fabrikant test de weegschaal aan de hand van een aantal verplichte weegproeven, welke zijn vastgelegd in een zogeheten CE-overeenstemmingsbeoordeling;
  • U herkent een geijkte weegschaal aan de verzegeling, de verplichte opschriften en de merktekens die erop zijn aangebracht. Let op: bij een verbroken verzegeling is een herkeuring volgens artikel 7 vereist. Als de verzegeling niet verbroken is door de Erkend Keurder, moet tijdens de herkeuring de conformiteit opnieuw worden vastgesteld;
  • Geijkte weegschalen kunnen door verschillende redenen een grotere afwijking gaan vertonen dan de maximaal toelaatbare fout, waardoor weegfouten ontstaan. Weegfouten kunnen op verschillende manieren aan het licht komen:
    • De gebruiker kan zelf constateren dat de afwijking te groot is door de last te vergelijken op verschillende weeginstrumenten;
    • Het wordt opgemerkt door het Agentschap Telecom. Waar weeginstrumenten worden gebruikt voor handelsdoeleinden, controleert deze toezichthouder steekproefsgewijs of de weegapparatuur het juiste gewicht aangeeft.

Wat gebeurt er als de weegschaal niet goed bevonden wordt?

Als een weeginstrument voor handelsdoeleinden niet goed bevonden wordt, dan dient er een hercontrole plaats te vinden. De kosten hiervoor zijn wettelijk vastgelegd en zijn voor rekening van de primaire gebruiker van het weeginstrument.

Weegschaal laten ijken of herkeuren: het kan bij ABW

Bij ABW bent u aan het juiste adres voor de levering van geijkte (niet-automatische) weegwerktuigen en herkeuringen. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op voor meer informatie.