Weegbrug kopen: de 5 belangrijkste aandachtspunten

We begrijpen het maar al te goed: een weegbrug kopen gaat niet over één nacht ijs. Om u op weg te helpen bij het maken van uw keuze, delen we hieronder de 5 belangrijkste aandachtspunten.

1. Verdiepte versus bovengrondse uitvoering

Voor langdurig gebruik worden verdiepte betonnen weegbruggen (ook wel put weegbruggen) geadviseerd. Kenmerkend aan dit type weegbrug is dat het weegdek gelijk is aan het maaiveld van het terrein waar de weegbrug is gepositioneerd.

Bovengrondse weegbruggen zijn verkrijgbaar in zowel betonnen als stalen uitvoeringen. Bij de metalen uitvoering is een fundering niet nodig wanneer er gekozen wordt voor een onderframe waarmee de druk over een groter oppervlakte op de ondergrond verdeeld wordt. Zonder onderframe is een fundering bij betonnen en stalen weegbruggen altijd noodzakelijk. Tekeningen voor de fundering worden bijgeleverd.

Ons advies: neem een aannemer in de arm die aangeeft of de maatregelingen conform de tekening afdoende zijn, of dat er eventueel verder moet worden afgegraven om een goed zandbed aan te brengen of te onderheien.

Bovengrondse weegbruggen worden met name ingezet voor tijdelijk gebruik of wanneer het niet mogelijk is om de grond in te gaan. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten of op locaties waar veel leidingwerk in de grond aanwezig is.

Overwegingen om voor een van beide typen te kiezen:

  • Aanschaf- en installatieprijs. De prijs van weegbrugconstructie fluctueert en is sterk afhankelijk van de grondstofprijzen. Wel kunnen we op voorhand stellen dat de installatie van een verdiepte weegbrug arbeidsintensiever en kostbaarder is;
  • Mobiliteit. Bovengrondse weegbruggen zijn eenvoudiger te verplaatsen en worden om die reden vaak ingezet als mobiele weegbrug. Verdiepte weegbruggen hebben doorgaans een permanente toepassing, hoewel ze wel demontabel zijn;
  • Schadegevoeligheid. Bij ongecontroleerd rijden is er op een bovengrondse weegbrug een groter risico op schade aan materieel en materiaal vanwege het hoogteverschil;
  • Reinigbaarheid. Eventuele vervuiling onder het weegdek is bij een bovengrondse weegbrug over het algemeen makkelijker te verwijderen. Bij een verdiepte weegbrug is de kans op vervuiling onder het weegdek kleiner, maar vergt reiniging meer handelingen;
  • Plaatsingsruimte. Op een verdiepte weegbrug is de draaicirkel kleiner vanwege de gelijkvloerse ligging (en er om die reden geen op- en afrijhelling is).

2. Hemelwaterafvoer en stroomvoorziening

Bij een verdiepte weegbrug verdient de hemelwaterafvoer extra aandacht. In het bijzonder wanneer de weegbrug op het laagste punt van het terrein wordt geplaatst (en plaatsing elders niet mogelijk is). Dit voorkomt schade aan de constructie en de onderliggende weegcomponenten (waaronder de loadcells) door blank staan bij regenval. Ook is er een stroomvoorziening nodig in de put ten behoeve van de dompelpomp (optioneel).

weegbrug installatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Links: afgraven en gereedmaken fundatiekuil; rechts: verankering van de load cell.

Tip: Wist u dat onze (verdiepte) WD10v weegbrug een ruime werkhoogte van maar liefst 1,15 m heeft? Door deze hoogte komen loadcellen bij heftige regenval minder snel blank te staan. De load cellen staan op verhogingen in plaats van direct op de bodem, wat vanzelfsprekend de storingsgevoeligheid verlaagt.

3. Automatiseringsoplossingen

Betrouwbaar wegen is één, weegprocessen efficiënt inrichten is waar de meeste winst wordt behaald. Met verschillende automatiseringsoplossingen en vormen van digitale gegevensverwerking zijn uw weegprocessen aanzienlijk te versnellen. Neem de volgende opties:

  • Koppelingsmogelijkheid met boekhoudsysteem voor administratieve lastenverlichting;
  • Integratie van zelfhulpterminals, waaronder camera’s met kentekenherkenning en/of geïntegreerde readers voor bankpasherkenning;
  • Integratie met (weersbestendige) volgdisplays, al dan niet met stoplichtsysteem, zodat chauffeurs het voertuig niet hoeven te verlaten om zicht te hebben op de (correctheid van de) wegingen.

4. Kalibraties en tussentijds onderhoud

Na aanschaf, installatie en ook in gebruik wilt u er zeker van zijn dat de weegbrug nauwkeurig weegt. Met het kalibreren van de weegbrug wordt vastgesteld of de weegnauwkeurigheid binnen de gestelde toleranties valt. Hierbij wordt de volledige weegcapaciteit van de weegbrug doorgemeten met gecertificeerde M1 testgewichten. De meeste kwaliteitsmanagementsystemen schrijven een periodieke kalibratie voor.

Wilt u dat het systeem wordt toegelaten voor handelsdoeleinden? Ga dan voor een geijkte uitvoering.

Wilt u daarnaast uw bedrijfszekerheid verhogen? Tussentijds onderhoud aan de weegbrug is te allen tijde aan te bevelen om te kunnen vertrouwen op een goede werking. Bij het onderhoud wordt de weegbrug op essentiële punten gecontroleerd, waaronder de bekabeling en de aarding. Mocht reparatie nodig zijn, dan komt dit direct aan het licht.

5. Gebruikersonderhoud en reiniging

Naast het verzorgen van een goede afwatering wordt regelmatige reiniging te allen tijde geadviseerd. Vervuiling onder het weegdek kan immers storingen veroorzaken. Vuilophoping vindt met name plaats aan de kopse kant(en) van de weegbrug vanwege het vele op- en afrijden. Op deze plekken bevinden zich ook de loadcells. De benodigde reinigingsfrequentie is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de directe omgeving van de weegbrug.

Als voorzorgsmaatregel kunt u op deze plekken gebruikmaken van T-rubbers. Deze hulpstukken zullen de weegbrug schoner houden, maar sluiten de weegbrug niet hermetisch af. In regenwater opgelost vuil zal nog steeds onder het weegdek terecht kunnen komen. Om dit vuil eenvoudig te kunnen verwijderen, wordt een weegbrug met een ruime(re) werkhoogte geadviseerd.

Tip: We noemden eerder al dat de ruime werkhoogte en slimme loadcell positionering van de WD10v weegbrug de storingsgevoeligheid bij wateroverlast minimaliseert, maar er is nog andere reden waarom dit model het predicaat all-season-oplossing mag dragen. Dit heeft alles te maken met het risico op bevriezing van vochtige grond en al dan niet aanwezig vuil. Bij strenge vorst trekt de vrieskou tot zo'n 30 cm de grond in. Niet zonder gevaar: ijs kan door uitzetting een fundatie beschadigen. Aangezien de fundatie van de WD10v vele malen dieper ligt, is het risico hierop en langdurig stilliggen als gevolg daarvan, nihil. Zolang Siberische temperaturen uitblijven hoeft u niet bang te zijn dat eventueel aanwezig vuil onder het weegdek bevriest (wat de reiniging sterk zou bemoeilijken).

Een betrouwbare weegbrug kopen?

Voor ABW is geen weegbrug te ver. Laat u vrijblijvend adviseren over de meest geschikte weegbrug voor uw gebruikstoepassing(en). Wij laten u graag versteld staan op welke manieren het weegproces versneld kan worden. Vraag hier meer informatie aan.

Liever op uw gemak oriënteren? Download dan nu onze weegbruggen brochure. Hierin vindt u uitgebreide productinformatie en leest u alles over de aanvullende mogelijkheden van onze speciale weegbrugsoftware.