Software weegapparatuur

ABW Software

Door uw weegschaal uit te breiden met ABW Software kunt u snel en efficiënt uw registraties vastleggen en uitgebreide overzichten produceren. Mede door de modulaire opzet van onze software bepaalt u hoever u gaat: alleen wegen of ook orders registreren, contracten bijhouden, plannen, containerverhuur en identificatie, een volledig kas voeren, factureren, enzovoorts. Software op maat is eveneens mogelijk, alsook het aansluiten op uw bestaande software.

Heeft u software nodig voor uw weegbrug? Klik dan hier voor meer informatie!

Veel mogelijkheden

Wilt u kunnen vertrouwen op eenvoudige data-uitwisseling? Met ABW Software kiest u voor vertrouwde ERP-integratie mogelijkheden. U heeft verschillende mogelijkheden voor...

 • het definiëren van de omvang van de gegevensuitwisseling tussen ABW Software en het ERP-systeem:
  • eenrichtingsgegevensuitwisseling
  • tweerichtingsgegevensuitwisseling - eenvoudig
  • tweerichtingsgegevensuitwisseling - geavanceerd
 • het bepalen van de geschikte verbindingsmethode (interface) voor de uitwisseling van gegevens tussen ABW en het ERP-systeem:
  • Directe database-toegang via weergaven en procedures
  • Webservice / REST-API
  • Uitwisseling via bestand
 • het toevoegen van nieuwe gegevens in ABW Software

Vul de vragenlijst in

Wilt u ervoor zorgen dat uw weegschalen en weegbruggen op correcte wijze gegevens uitwisselen met systemen op een hoger niveau?

Vul dan onze vragenlijst in. Dit kan in het document dat u via onderstaande knop kunt downloaden.

Het formulier betreft een invulbaar PDF-bestand.

In dit formulier vindt u ook aanvullende informatie over de koppelmogelijkheden.

Retourneer het ingevulde formulier voor advies of een prijsvoorstel op maat naar sales@abweegtechniek.nl. Wij helpen u graag verder!